Landelijk Schakelpunt (LSP) in Rijnmond en ‘t Hellegat

 

Missie

Huisartsenposten Rijnmond en 't Hellegat hebben tot doel om zoveel mogelijk medische gegevens beschikbaar te hebben voor de behandelende arts op de post, zodat deze een zo goed mogelijke behandeling kan uitvoeren.

De Centrale Huisartsenposten Rijnmond en ’t Hellegat bieden spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren. Deze huisartsenzorg ligt in het verlengde van de huisartsenzorg van de aangesloten huisartspraktijken. Om een optimale aansluiting te realiseren op de zorgverlening in de dagpraktijken streven de huisartsenposten naar beschikbaarheid van de patiëntgegevens vanuit de aangesloten huisartspraktijken. Tot op heden hebben de huisartsenposten daarom ingezet op dossieruitwisseling met behulp van OZIS-koppelingen, maar gezien de maatschappelijke, politieke en technische ontwikkelingen is de koers verlegd naar dossieruitwisseling via het Landelijk Schakelpunt.

Een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling is dat er veel nadruk ligt op het privacy-aspect en de handhaving daarvan door landelijke instanties zoals het College Bescherming Persoonsgegevens. De in dit verband belangrijkste privacy-eis is dat medische dossiers alleen kunnen worden uitgewisseld nadat de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven.

De Centrale Huisartsenposten Rijnmond en ’t Hellegat roepen de aangesloten huisartspraktijken daarom op om dossier-uitwisseling met de huisartsenpost mogelijk te maken en de patiënten toestemming te vragen voor die uitwisseling.

Status in onze regio (maandelijkse update)

1:            aantal aangesloten praktijken (landelijk en in onze regio)
2:            aantal aangemelde patiënten  (landelijk en in onze regio)
3:            aantal aangemelde apotheken (landelijk en in onze regio)
4:            top 5 van praktijken met de hoogste percentages opt-in’s
5:            pluim voor de 3 praktijken die de afgelopen maand  5 van praktijken met het hoogste
                toename hebben van percentage opt-ins.

Samenwerking met apothekers

Omdat de apothekers en wij hiervoor vergelijkbare projecten uitvoeren voor dezelfde doelgroep (inwoners van regio Rijnmond en ‘t Hellegat) hebben wij met de regionale apothekersvereniging  (SOZIR) afgesproken zoveel mogelijk samen te werken.

Aantallen LSP-aansluitingen in onze regio

In regio Rijnmond/’t Hellegat waren (per 1 juli 2013) ca 50% van de huisartspraktijken aangesloten op het LSP.  Ons streven is om aan het eind van dit jaar minimaal 70% van de huisartspraktijken aangesloten te hebben en eind volgend jaar 90%.

Op 1 juli waren al 73% van de Rotterdamse apotheken op het LSP aangesloten.

Voor huisartspraktijken is in 2013 nog een VZVZ-aansluitvergoeding beschikbaar. Deze vervalt per 31/12/2013 (zie VZVZ-Vergoedingen voor details).

Voor het regelen van de aansluiting kunt u het beste contact opnemen met uw HIS-leverancier.

LSP-aanmeldingen en OPT-IN toestemming

Voordat patiëntendossiers kunnen worden uitgewisseld moeten de patiënten toestemming geven en moeten huisartsen die toestemming vastleggen in het HIS. Deze toestemming wordt dan automatisch doorgegeven aan het LSP. Dit vastleggen in het HIS en het (automatisch) doorgeven aan het LSP noemen wij “aanmelden”. Na deze aanmelding zijn de dossiers beschikbaar voor inzage.

 

Wij streven er naar dat aan het eind van 2013 25% van alle patiënten door de huisartsen zijn aangemeld en 70% per 31/12/2014. Om dit te realiseren hebben wij twee adviezen:

 

 1. Stuur gelijktijdig met de uitnodiging voor de griepprik ook een LHV: toestemmingsformulier. Het grote voordeel hiervan is dat hiermee een belangrijke risicogroep wordt bereikt. (Zie de LHV: Combineer uw griepprikcampagne met de opt-in voor meer praktische informatie hierover).
   
 2. Vraag bij elk patiëntcontact (telefonisch of aan de balie) om toestemming voor de dossieruitwisseling. Desgevraagd gaf een huisarts aan dat deze vraag aan het begin van het gesprek gesteld moet worden omdat het anders wordt vergeten. (Zie onze suggestie voor een gespreksprotocol vraag aan patiënten)


Let op: u hoeft voor het vragen van toestemming aan patiënten niet te wachten op het gereed komen van de LSP-aansluiting.

 

Ervaringen van twee huisartsen uit de regio

Huisarts H. Baarda en J. Linthorst hebben hun ervaringen gedeeld met het verzamelen van Opt-in. Klik hier voor hun verhaal.

 

Veel gestelde vragen

De meest gestelde vragen hebben we  voor u verzameld op deze pagina.

 

Informatiebijeenkomsten

Op 26 september (in Blijdorp) en 2 oktober (in Ridderkerk) organiseren de Huisartsenposten Rijnmond en ’t Hellegat informatieavonden voor huisartsen over de LSP-stand van zaken en om vragen te bespreken. Hiervoor zijn ook de HIS leveranciers, VZVZ en een afvaardiging van de apothekers uitgenodigd.

 

Update: De informatieavonden zijn inmiddels geweest en er is door Stichting Koel 2 accreditatiepunten toegekend. 

 

Vergoedingen

Zoals bekend stelt VZVZ vergoedingen beschikbaar te dekking van de onkosten. Samengevat komt dit voor een huisartsenpraktijk neer op € 1.862 eenmalig voor een nieuwe aansluiting (tot 31/12/2013),  € 714 per jaar en € 0,5941 per aan VZVZ doorgegeven toestemmingsverklaring. Zie voor details het VZVZ vergoedingen regelement.

 

 

 

B. Prins                                    A. vd Born                         J. van Bree

Algemeen directeur                Medisch directeur              Directeur HAP Hellegat      

 

Contact

Als u vragen heeft kunt u terecht bij:

 

 • Fokko Douma – projectleider
  douma at douma-ict.nl
  06‑28 53 4997

 

 • Wimmo van Geldrop voor ICT-technische vragen
  w.vangeldrop at haprijnmond.nl
  010-206 0303 / 06 - 44 67 39 08