Verzamelen OPT-IN’s voor huisartsen

Als u nog geen ervaring hebt met het verzamelen van OPT-IN-toestemmingsverklaringen dan hebben wij hier een stappenplan voor u:

 

Stap 1:    

Bespreek in uw praktijk uw voornemen om veel OPT-IN’s te verzamelen.

 

Stap 2: 

Bestel bij VZVZ-webshop de “Folder met toestemmingsformulier”, OPT-IN-formulieren en andere informatie. Voor de formulieren kiest u bij voorkeur voor de “combinatieformulieren”, zodat u de patiënt direct ook kunt vragen om toestemming te geven aan de apotheek. Ook adviseren wij om direct enkele Engelstalige formulieren te bestellen.
Het is mogelijk om deze formulieren in MS-Word formaat op te vragen, zodat u de naam van uw praktijk en de dichtstbijzijnde apotheek vooraf al kunt invullen en dan zelf de formulieren kunt printen. Ook is het mogelijk om (met document samenvoegen) de naw-gegevens van patiënten vooraf in te vullen, maar dat vraagt gevorderde kennis van MS-Word en een geschikte lijst met NAW-gegevens. (link)

 

Stap 3:

Kies een methode om uw patiënten over het dossieruitwisseling via het LSP te informeren (bijvoorbeeld met folders bij de griepprikuitnodiging of in uw wachtkamer) met het verzoek om deze ingevuld af te geven aan de assistente.

 

Stap 4:

Als de patiënt langs de balie komt vraag dan direct of hij/zij het toestemmingsformulier al heeft ingevuld en of er vragen zijn. Als de patiënt geen vragen heeft, laat dan de assistente de OPT-IN-vraag afhandelen en registreren in uw HIS. Zijn er wel vragen dan kunt u overwegen om zelf de antwoorden te geven en het resultaat in uw HIS te registreren.


NB: ook een “nee” moet worden geregistreerd, zodat u later aan kunt tonen dat deze “nee” op verzoek van de patiënt is ingevoerd.

 

Stap 5:

Als een aantal OPT-IN’s  zijn ingevoerd kunt u deze naar het LSP verzenden. Hiervoor hebt u een geldige huisarts-UZI-pas nodig. Na verzending kan het dossier door de HAP worden opgevraagd. De procedure voor deze verzending verschilt per HIS. Beknopte handleidingen vindt u op de website van VZVZ.

Op de website van VZVZ staan HIS-gerichte handleidingen voor het registreren van de OPT-IN-toestemming in het HIS en de verzending naar het LSP. (klik hier)