Kinderen op de Huisartsenpost

Veilig & vertrouwd, ook voor kinderen

De Huisartsenposten Rijnmond hecht grote waarde aan de veiligheid en het welbevinden van alle patiënten en van kinderen in het bijzonder. Bij kinderen tot 18 jaar wordt gewerkt volgens de landelijke richtlijn kinderzorg en huiselijk geweld. De zorgprofessionals van de Huisartsenpost zijn alert op mogelijke problemen binnen de gezinssituatie.

Het signaleringsformulier

Voor ieder kind (tot 18 jaar) dat de Huisartsenpost bezoekt wordt standaard een signaleringsformulier ingevuld. Op dit formulier wordt aangegeven of het kind letsel heeft, waar dat letsel zich bevindt en hoe het letsel is veroorzaakt. Tevens kan door de dienstdoende huisarts aanvullend lichamelijk onderzoek worden gedaan. U mag tijdens het onderzoek bij uw kind blijven en de bevindingen worden met u besproken. Alles wat tijdens dit gesprek wordt besproken is vertrouwelijk. Let op Uw eigen huisarts krijgt wel altijd bericht over het contact van uw kind met de Huisartsenpost.

Mogelijk vervolg

Over het algemeen zal het invullen van het signaleringsformulier en een eventueel lichamelijk onderzoek een formaliteit zijn. Maar gezien de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van kinderen verdienen zij onze bescherming. Wij gaan daar serieus en zeer zorgvuldig mee om.

Indien de veiligheid van het kind gevaar loopt, kan de dienstdoende huisarts hierover zijn of haar bezorgdheid uitspreken. Mocht blijken dat er inderdaad problemen zijn waarbij de veiligheid van het kind niet (altijd) gewaarborgd is, dan kan de Huisartsenpost verwijzen naar de spoedeisende hulp en/of advies vragen aan het Advies & Meldpunt Kindermishandeling.

Hulp nodig?

Misschien heeft u na het lezen van deze informatie behoefte aan een gesprek.

Bijvoorbeeld omdat u thuis in een situatie zit waar u geen raad mee weet en die mogelijk risico’s met zich meebrengt voor uw kind(eren) of voor uzelf? Aarzel dan niet om advies te vragen en contact op te nemen met uw huisarts.

Vragen?

Indien u vragen heeft aan de Huisartsenposten Rijnmond kunt u een e-mail sturen naar info@haprijnmond.nl of telefonisch contact opnemen met het hoofdkantoor van de Huisartsenposten Rijnmond via telefoonnummer 010 206 03 00.

Aanvullende informatie

www.vooreenveiligthuis.nl         Veilig Thuis

www.zorgwijzer.nl                      Zorgwijzer: Adviespunt Kindermishandeling

www.kindermishandeling.nl       Nederlands Jeugdinstituut

www.kinderrechten.nl                Kinderrechtencollectief

www.kindertelefoon.nl               Kindertelefoon