HAP Rijnmond en het LSP

LSP staat voor Landelijk Schakelpunt en is de zorginfrastructuur van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Het LSP wordt ingezet in de regio Rotterdam om medische gegevens te kunnen uitwisselen.

LSP

Gegevensuitwisseling tussen zorgverleners is van groot belang om fouten in de behandeling te voorkomen. In spoedeisende situaties kan het zelfs van levensbelang zijn dat het ziekenhuis of de huisartsenpost beschikt over de juiste informatie. Zorgverleners die gebruikmaken van het LSP, zoals een dienstapotheek of waarnemend huisarts, kunnen actuele medische gegevens opvragen als dat nodig is voor de behandeling van de patiënt. Zij zien dan de persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, geboortedatum, leeftijd en geslacht. Daarnaast kunnen ze een medicatie-overzicht inzien. Dit is een overzicht van de medicijnen die zijn verstrekt aan de patiënt. Een waarnemend huisarts kan ook huisartswaarneemgegevens opvragen. Dit is een professionele samenvatting van het huisartsdossier. Voor het beschikbaar maken van medische gegevens via het LSP is – als gevolg van nieuwe regelgeving- uitdrukkelijke toestemming van de betreffende patiënt vooraf nodig (opt-in). Ook in noodsituaties. Elke huisarts en apotheek die een dossier bijhoudt van een patiënt dient deze toestemming zelf te organiseren.

 

Samenwerking met apothekers

Omdat de apothekers en wij hiervoor vergelijkbare projecten uitvoeren voor dezelfde doelgroep (inwoners van regio Rijnmond en ‘t Hellegat) hebben wij met de regionale apothekersvereniging  (SOZIR) afgesproken zoveel mogelijk samen te werken.

Zie ook:

 

MEER INFORMATIE

Een samenvatting van de LSP aanpak in de regio Rotterdam en achtergrond informatie over het LSP is te vinden in bijgaande informatiebrief. Raadpleeg voor uitgebreide informatie over gegevensuitwisseling via LSP de website ww.vzvz.nl.

Zie ook: