LSP Aansluiten

Van belang is dat uw systeem aangesloten is op het LSP en dat u beschikt over geldige UZI middelen om met het LSP te kunnen communiceren en patiënten aan te melden.

  1. Check de status van uw LSP aansluiting. Om aan te sluiten heeft u een UZI abonnee nummer nodig, een UZI certificaat, een GBZ verklaring en een gebruikersovereenkomst met VZVZ alsook een contract met uw leverancier. De aansluit procedure verschilt enigszins per leverancier. Als u nog niet aangesloten bent of uw eerdere aansluiting is verlopen of u twijfelt aan de geldigheid van uw UZI certificaat neem dan contact met uw leverancier. Uw leverancier kan u precies aan geven welke stappen u nog moet doorlopen.
  2. Check de status van uw UZI passen en ga na of deze nog niet zijn verlopen of gegevens gewijzigd zijn (bijv. eigenaar, apothekers). Na 1 juli brengt het UZI register kosten in rekening voor de UZI middelen die echter doorbelast zullen worden aan VZVZ. Meer informatie volgt via KNMP. Voor de aanvraag van UZI passen vult u de invulformulieren in via deze link:http://www.uziregister.nl/uzipas/uzipasaanvragen/aanvraagformulieren/default.asp. Bij voorkeur vraagt u passen voor u zelf en uw medewerkers in een keer aan. Als dat op korte termijn niet lukt, zorg dan in ieder geval voor één geldige zorgverleners pas voor de apotheker zodat u patiënten kunt aanmelden.

Voor meer informatie over het aansluit proces raadpleeg de website van VZVZ. Als u nog vragen heeft of ondersteuning nodig bij de aansluiting raadpleeg uw leverancier of neem contact met de projectleider.

 

Terug naar LSP