LSP Deelnemers

Gegevensuitwisseling verloopt via regionale clusters waarin het LSP is ingedeeld. De LSP cluster Rijnmond/Hellegat omvat (dienst)apotheken, huisartsen, huisartsenposten en ziekenhuizen in het verzorgingsgebied van de Centrale Huisartsenposten Rijnmond en Huisartsenpost Hellegat (Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee). Dit gebied betreft 1,14 miljoen inwoners en overlapt met dat van de (dienst)apotheken en ziekenhuisapotheken die op het Rijnmonds OZIS netwerk zijn aangesloten. Ziekenhuizen en zorgaanbieders die landelijk opereren of in een grensgebied gevestigd zijn kunnen in meer regio’s aansluiten.

Via deze link kunt u nagaan welke zorgaanbieders momenteel op het LSP cluster Rijnmond/Hellegat zijn aangesloten.

 

Terug naar LSP