LSP Documenten

Hier vindt u een omschrijving van de diverse handreiking en instructies die voor zorgaanbieders beschikbaar zijn voor de implementatie

 

AANSLUITEN  

Apotheken die nog niet (volledig) aangesloten zijn en ondersteuning nodig hebben kunnen de diverse checklist op de website vanVZVZ  raadplegen. Binnenkort is hier ook een digitale implementatie toolkit beschikbaar.

 

OPT-IN INFORMATIE

Om u te ondersteunen in het opt-in proces is er een informatie kit opgesteld. U kunt het beste starten met het doornemen van de bijgevoegde opt-in checklist. Deze omschrijft in één A4 alle stappen die u moet doorlopen met een verwijzing naar alle relevante documenten . Om het team in de apotheek te instrueren is de bijgevoegde opt-in werkinstructie primageschikt. Als u zich nog verder wilt informeren over bijvoorbeeld aanvullende opt-in implementatiescenario’s raadpleeg dan de uitgebreideopt-in handreiking.

 

PATIENT INFORMATIE

Overzicht van alle patient informatiematerialen die u als drukwerk kunt bestellen bij VZVZ in meerdere talen via VZVZbestelpagina

 

Hulpmiddelen, voorbeelden en andere documenten

HAP Rijnmond Gesprekprotocol Tekstsuggestie bij voor mondelinge vraag om toestemming.

 

 

Overzicht van modelteksten die u in de huisartspraktijk kunt gebruiken

 

Modelbrieven tijdens de Griepprik 2014

 

Terug naar LSP