UZI-passen

Aanvragen van een UZI-pas: Zorgverlenerpas

Bent u BIG-geregistreerde huisarts/waarnemer (artikel 3 of 34 beroep wet BIG)? Dan kunt u rechtstreeks bij het UZI-register een pas aanvragen. U kunt deze pas dan ook op uw eigen praktijk of bij andere huisartsenposten gebruiken, daar waar gastgebruik is toegestaan. 

 

Voor huisarts/waarnemer/AIOS gelden de volgende stappen:

 1. U registreert uzelf, of uw organisatie, eerst als abonnee bij het UZI-register
 2. Daarna vraagt u voor uzelf een zorgverlenerspas aan
 3. Zodra u uw pas binnen heeft, geeft u direct door aan HAP Rijnmond (support@haprijnmond.nl of tel. 010-2060300 of aan de leidinggevende van de post) uw UZI-pasnummer, plus verloopdatum door. Wanneer Support uw bericht verwerkt heeft, kunt u met uw pas inloggen op de post.

 

Waarnemer

De LHV, InEen, VZVZ en de zorgverzekeraars hebben een regeling getroffen voor de UZI-passen voor waarnemers die op de huisartsenpost gebruik maken van het LSP en niet via een eigen huisartsenpraktijk een UZI-pas kunnen verkrijgen. De kosten van deze passen worden vanaf nu vergoed door de zorgverzekeraars, net als de UZI-passen voor andere huisartsen die gebruik maken van het LSP. De aanvraag van de pas moet de waarnemer zelf doen.

 

De waarnemer ontvangt de UZI-pas van het CIBG en betaalt de bijbehorende factuur. De VZVZ vergoedt deze kosten zodra de waarnemer een kopie van deze factuur en het door de huisartsenpost ondertekende formulier opstuurt naar de VZVZ. De waarnemers vinden het formulier op de site van VZVZ, zie: https://fd2.formdesk.com/vzvz/Declaratieformulier_UZI-pas_waarnemers

 

Download en print dit formulieren vul uw gegevens in. U kunt het formulier naar ons sturen (support@haprijnmond.nl) waarna wij onze gegevens toevoegen, ondertekenen en het weer naar u sturen. Hiermee kunt u uw kosten declareren.

 

AIOS

In dien u een arts in opleiding heeft, dan kan deze alszijnde BIG-geregistreerde basisarts zelfstandig een eigen UZI-pas aanvragen. De kosten kunnen hiervoor gedeclareerd worden bij de SBOH. Indien u hiervoor een brief van Huisartsenposten Rijnmond nodig is, kunt u deze hier downloaden.

 1. Registreer als abonnee bij het UZI-register (link), kies de volgende opties:
  1. Vink aan: UZI-abonneeregistratie en UZI-pas aanvragen
  2. Kies: een huisartsenpraktijk, huisartsenpost, apotheek of ziekenhuis
  3. Kies: huisarts (dit is incl. huisarts in opleiding)
  4. Kies: Ik heb geen (vaste) praktijk
  5. Kies: Ik ben zelfstandig huisarts

   Het UZI-register schrijft u in als "abonnee zorgverlener"
    
  6. Schrijf u in als Zorgverlener abonnee
    
 2.  U vraagt een "zorgverlenerpas" artikel 3 beroepen aan (link)
  1. Nog geen abonnee, wel al registratie aangevraagd
  2. Kies bij Beroepstitel "Arts" - "Geen specialisme" (NB. Dit geldt alleen voor artsen in opleiding!)
  3. U hoeft geen AGB-zorgverlenerscode in te voeren

Huisarts / Waarnemer / AIOS
(BIG geregistreerd)

Klik hier

Assistente / Baliemedewerker / Stafpersoneel / Chauffeur?

Klik hier

UZI-pas problemen

Verloren / Gestolen? 

Klik hier!

UZI gegevens opzoeken

Klik hier!

 

Let op:

 • Het UZI-register heeft lange wachttijden waardoor de levering van een pas soms wel tot 10 weken duurt.
   
 • Het UZI-register brengt hiervoor kosten in rekening: € 255,- voor 3 jaar. Als AIOS kunt u deze kosten declareren bij SBOH

 

Wat is een UZI-pas?

Een UZI-pas (Unieke Zorgverlener Identificatienummer) een pasje vergelijkbaar met een bankpas. Hiermee moet u inloggen in de Call Manager applicatie van HAP Rijnmond. In de toekomst gaan we naar een situatie dat u voor alle applicaties binnen HAP Rijnmond een UZI-pas nodig heeft. Ook worden de handelingen die met deze pas gedaan worden met betrekking tot medische dossiers gelogd, zodat alleen die handelingen gedaan kunnen worden die zijn toegestaan en achteraf te controleren is wie wat gedaan heeft. Het is dus erg belangrijk dat u deze pas bij u heeft, de PIN-code weet en deze aan niemand uitleent. U bent als houder van deze pas verantwoordelijk voor alle acties die met deze pas worden uitgevoerd.

 

Wie heeft er een UZI-pas nodig?

Iedereen die langer dan drie maanden werkzaamheden verricht voor HAP Rijnmond en toegang nodig heeft tot de applicaties heeft een UZI-pas nodig.

 

Aanvragen van een UZI-pas: Medewerkerpas op naam

Bent u een medewerker (assistente, baliemedewerker, locatiemanager, etc) in dienst van HAP Rijnmond? Dan verzorgen wij uw aanvraag bij het UZI-register. Bij het indiensttreden heeft u een aanvraagformulier ontvangen. Vul deze in en stuur deze op, samen met een kopie van uw Paspoort en een pasfoto. U kunt hier desgewenst het formulier nogmaals downloaden en uitprinten [link naar aanvraagformulier]