Veilig uitwisselen van medische gegevens

Met dit filmpje van onze collega's van CIHN in Nijmegen en Boxmeer willen we bevorderen dat mensen een goede afweging maken of zij wel of geen toestemming willen geven voor het uitwisselen van hun medische gegevens. Ook bij HAP Rijnmond wisselen wij medische gegevens uit met uw huisarts. Op deze manier is de arts die u op de post bezoekt op de hoogte van uw medicatiegegevens en kan u daardoor beter behandelen.

 

Meer informatie op http://www.vzvz.nl/page/Home/Informatiepunt

zie ook: 

Als een zorgverzekeraar het LSP zou misbruiken, dan dreigt er een Megaboete